Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2006-06-23 08:52:09 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Lista organizacji pozarządowych', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 08:51:30 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 08:51:26 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 08:51:23 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2006-06-23 08:51:20 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Organizacje pozarządowe - opis', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 08:50:37 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 08:50:24 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 08:50:22 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2006-06-23 08:50:11 UTWORZENIE
wykasowano element menu 2006-06-23 08:49:04 USUNIĘCIE
wykasowano element menu 2006-06-23 08:48:52 USUNIĘCIE
wykasowano element menu 2006-06-23 08:48:46 USUNIĘCIE
wykasowano element menu 2006-06-23 08:48:39 USUNIĘCIE
wykasowano element menu 2006-06-23 08:48:32 USUNIĘCIE
wykasowano element menu 2006-06-23 08:48:26 USUNIĘCIE