Dokumenty zaimportowane:

Dokument XXXIII/168/17, z dnia (2017-02-09): w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok
Dokument XXXIII/172/17, z dnia (2017-02-09): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2017 rok
Dokument XXXV/184/17, z dnia (2017-03-30): w sprawie założenia Branżowej Szkoły I stopnia w Kowarach
Dokument XXXV/191/17, z dnia (2017-03-30): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2017 rok
Dokument XXXVI/195/17, z dnia (2017-05-11): w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowarach
Dokument XXXVI/200/17, z dnia (2017-05-11): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2017 rok
Dokument XXXVII/209/17, z dnia (2017-06-22): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2017 rok
Dokument XXXVIII/217/17, z dnia (2017-08-10): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2017 rok
Dokument XL/224/17, z dnia (2017-10-12): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2017 rok
Dokument XLII/229/17, z dnia (2017-11-16): w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Dokument XLIII/233/17, z dnia (2017-12-11): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2017 rok