Dokumenty zaimportowane:

Dokument XLIV/236/18, z dnia (2018-01-11): w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2018 rok
Dokument XLV/238/18, z dnia (2018-03-22): w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
Dokument XLV/243/18, z dnia (2018-03-22): w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok
Dokument XLV/248/18, z dnia (2018-03-22): w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary
Dokument XLVI/249/18, z dnia (2018-05-24): w sprawie nadania nazwy ulicy Widokowa w Gminie Miejskiej Kowary
Dokument XLVI/251/18, z dnia (2018-05-24): w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary
Dokument XLVI/252/18, z dnia (2018-05-24): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2018 rok
Dokument XLVII/256/18, z dnia (2018-06-14): w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Kowarach
Dokument XLVII/258/18, z dnia (2018-06-14): w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kowary
Dokument XLVIII/266/18, z dnia (2018-08-03): w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary
Dokument XLVIII/267/18, z dnia (2018-08-03): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2018 rok
Dokument XLIX/269/18, z dnia (2018-09-14): w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Kowary
Dokument XLIX/272/18, z dnia (2018-09-14): w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary
Dokument XLIX/273/18, z dnia (2018-09-14): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2018 rok
Dokument L/274/18, z dnia (2018-10-11): w sprawie przyznania Tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Kowary"
Dokument L/275/18, z dnia (2018-10-11): w sprawie przyznania Tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Kowary"
Dokument L/276/18, z dnia (2018-10-11): w sprawie przyznania Tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Kowary"
Dokument L/277/18, z dnia (2018-10-11): w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kowary
Dokument L/280/18, z dnia (2018-10-11): w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Kowary
Dokument L/282/18, z dnia (2018-10-11): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2018 rok
Dokument LI/283/18, z dnia (2018-10-30): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2018 rok
Dokument I/1/18, z dnia (2018-11-20): w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kowarach