Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary w roku 2019"
numer: 10/2019
opis:
autor: Andrzej Weinke
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Jacek Zemła
status: Obowiązujący
z dnia: (2019-01-18)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2019-01-21)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - zarządzenie w formacie pdf zarządzenie w formacie pdf nr. 10/2019/ZAL1
(291 KB)