Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary w roku 2019"
numer: 21/2019
opis:
autor: Andrzej Weinke
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Jacek Zemła
status: Obowiązujący
z dnia: (2019-02-04)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2019-02-05)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie w formacie pdf Zarządzenie w formacie pdf nr. 21/2019/ZAL1
(227 KB)