Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: udzielenia użytkownikowi wieczystemu 50% bonifikaty od opłaty rocznej za rok 2019 z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem 222 obręb 0002.
numer: 34/2019
opis:
autor: Ewelina Młotkowska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Jacek Zemła
status: Obowiązujący
z dnia: (2019-02-22)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2019-02-25)
ważny do:
załączniki: