Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ustalenia stawki oraz terminu płatności czynszu z tytułu dzierżawy gruntu o łącznej powierzchni 2,0790 ha część działki numer 665/3 obr. 0001 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kowary, która wykorzystywana będzie zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tj.: tereny zieleni urządzonej o charakterze parkowym z usługami oraz wody powierzchniowe, śródlądowe - rekreacyjny zbiornik wodny
numer: 88/2019
opis:
autor: Ewelina Młotkowska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Jacek Zemła
status: Obowiązujący
z dnia: (2019-06-06)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2019-06-07)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - zarządzenie w formacie pdf zarządzenie w formacie pdf nr. 88/2019/ZAL1
(113 KB)