Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ustalenia stawki oraz terminu płatności czynszu z tytułu dzierżawy gruntu o łącznej powierzchni 0,3574 ha część działki numer 665/3 oraz części działki numer 666 obr. 0001 stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, który wykorzystywany będzie zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tj.: tereny zieleni urządzonej o charakterze parkowym z usługami oraz tereny parkingów
numer: 89/2019
opis:
autor: Ewelina Młotkowska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Maciej Janas
status: Obowiązujący
z dnia: (2019-06-07)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2019-06-07)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie w formacie pdf Zarządzenie w formacie pdf nr. 89/2019/ZAL1
(118 KB)