Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie na czas określony - 30 lat części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 666 (obr.0001) o pow. 0,3244 ha oraz działka nr 665/3 (obr.0001) o pow. 0,0330 ha, położonej w Kowarach przy ul. Karkonoskiej z przeznaczeniem wykorzystania zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
numer: 107/2019
opis:
autor: Anna Włodarska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Jacek Zemła
status: Obowiązujący
z dnia: (2019-07-01)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2019-07-01)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - nr. 107/2019/ZAL1
(310 KB)