Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: upoważnienia Zastępcy Burmistrza do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań
numer: 109/2019
opis:
autor: Dorota Czyżak
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Maciej Janas
status: Obowiązujący
z dnia: (2019-07-03)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2019-07-04)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - zarządzenie w formacie pdf zarządzenie w formacie pdf nr. 109/2019/ZAL1
(122 KB)