Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ustalenia stawki oraz terminu płatności czynszu z tytułu dzierżawy gruntu o łącznej powierzchni 1,0650 ha, część działki numer 666 oraz część działki numer 665/3 obr. 0001 stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, który wykorzystywany będzie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tj. tereny zieleni urządzonej o charakterze parkowym z usługami oraz tereny parkingów
numer: 151/2019
opis:
autor: Anna Włodarska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Jacek Zemła
status: Obowiązujący
z dnia: (2019-10-01)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2019-10-01)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarz. 151/2019 PDF Zarz. 151/2019 PDF nr. 151/2019/ZAL1
(113 KB)