Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Kowarach oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Kowary, których status prawny określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
numer: 165/2019
opis:
autor: Dorota Czyżak
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Maciej Janas
status: Obowiązujący
z dnia: (2019-10-25)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2019-10-25)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - zarządzenie w formacie pdf zarządzenie w formacie pdf nr. 165/2019/ZAL1
(250 KB)