Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie na czas określony - 30 lat części nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 666 (obr. 0001) o pow. 0,3244 ha oraz działka nr 665/3 (obr. 0001) o pow. 0,7406 ha, położonych w Kowarach przy ul. Karkonoskiej z przeznaczeniem wykorzystania zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
numer: 170/2019
opis:
autor: Anna Włodarska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2019-10-30)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2019-10-30)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarz. 170/2019 PDF Zarz. 170/2019 PDF nr. 170/2019/ZAL1
(308 KB)