Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia II (drugiego) przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie na czas określony - 30 lat części nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 666 (obręb 0001) o powierzchni 0,3244 ha oraz działka nr 665/3 (obręb 0001) o powierzchni 0,7406 ha położonych przy ul. Karkonoskiej w Kowarach z przeznaczeniem wykorzystania zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
numer: 190/2019
opis:
autor: Anna Włodarska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2019-12-12)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2019-12-12)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarz. 190/2019 PDF Zarz. 190/2019 PDF nr. 190/2019/ZAL1
(308 KB)