Dokumenty zaimportowane:

Dokument 0050.10.2021, z dnia (2021-01-25): Zarządzenie w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego
Dokument 0050.11.2021, z dnia (2021-01-28): Zarządzenie w sprawie: zmiany budżetu Miasta Kowary na 2021 rok
Dokument 0050.29.2021, z dnia (2021-02-26): Zarządzenie w sprawie: zmiany planów finansowych
Dokument 0050.30.2021, z dnia (2021-02-26): Zarządzenie w sprawie: zmiany budżetu Miasta Kowary na 2021 rok
Dokument 0050.31.2021, z dnia (2021-02-26): Zarządzenie w sprawie: zmiany planów finansowych
Dokument 0050.50.2021, z dnia (2021-03-31): Zarządzenie w sprawie: zmiany budżetu Miasta Kowary na 2021 rok
Dokument 0050.57.2021, z dnia (2021-04-09): Zarządzenie w sprawie: zmiany budżetu Miasta Kowary na 2021 rok
Dokument 0050.64.2021, z dnia (2021-04-28): Zarządzenie w sprawie: zmiany budżetu Miasta Kowary na 2021 rok
Dokument 0050.67.2021, z dnia (2021-04-30): Zarządzenie w sprawie: powołania komisji przetargowej
Dokument 0050.97.2021, z dnia (2021-06-23): Zarządzenie w sprawie: zmiany budżetu Miasta Kowary na 2021 rok
Dokument 0050.108.2021, z dnia (2021-07-09): Zarządzenie w sprawie: zmiany budżetu Miasta Kowary na 2021 rok
Dokument 0050.125.2021, z dnia (2021-07-29): Zarządzenie w sprawie: zmiany budżetu Miasta Kowary na 2021 rok
Dokument 0050.140.2021, z dnia (2021-08-31): Zarządzenie w sprawie: zmiany budżetu Miasta Kowary na 2021 rok
Dokument 0050.151.2021, z dnia (2021-09-30): Zarządzenie w sprawie: zmiany budżetu Miasta Kowary na 2021 rok
Dokument 0050.157.2021, z dnia (2021-10-18): Zarządzenie w sprawie: zmiany budżetu Miasta Kowary na 2021 rok
Dokument 0050.164.2021, z dnia (2021-11-02): Zarządzenie w sprawie: rozwiązania Gminnego Biura Spisowego
Dokument 0050.176.2021, z dnia (2021-12-03): Zarządzenie w sprawie: dzierżawy pojemników na odpady zmieszane.
Dokument 0050.178.2021, z dnia (2021-12-06): Zarządzenie w sprawie: zmiany budżetu Miasta Kowary na 2021 rok
Dokument 0050.182.2021, z dnia (2021-12-10): Zarządzenie w sprawie: powołania komisji odbioru
Dokument 0050.190.2021, z dnia (2021-12-22): Zarządzenie w sprawie: zmiany budżetu Miasta Kowary na 2021 rok
Dokument 0050.202.2021, z dnia (2021-12-30): Zarządzenie w sprawie: zmiany budżetu Miasta Kowary na 2021 rok
Dokument 0050.205.2021, z dnia (2021-12-31): Zarządzenie w sprawie: zmiany budżetu Miasta Kowary na 2021 rok