Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia Procedury udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000 zł w Urzędzie Miejskim w Kowarach
numer: 0050.5.2021
opis:
autor: Marcin Winiarz
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Jacek Zemła
status: Obowiązujący
z dnia: (2021-01-11)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2021-01-11)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie w formacie PDF Zarządzenie w formacie PDF nr. 0050.5.2021/ZAL1
(902 KB)