Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: stawki oraz terminu płatności czynszu z tytułu dzierżawy gruntu zabudowanego nr 19/15 obr. 0001 Kowary, o powierzchni 0,1087 ha położonego w Kowarach przy ul. Dworcowej 8, 8a będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Kowary, który wykorzystywany będzie na cel działalności kulturalno-informacyjno-turystycznej
numer: 0050.6.2021
opis:
autor: Ewelina Młotkowska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2021-01-21)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2021-01-21)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie w formacie pdf Zarządzenie w formacie pdf nr. 0050.6.2021/ZAL1
(121 KB)