Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej w Kowarach przy ul. Sanatoryjnej.
numer: 0050.20.2021
opis:
autor: Dorota Mroczkowska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2021-02-03)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2021-02-03)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie 0050.20.2021 Zarządzenie 0050.20.2021 nr. 0050.20.2021/ZAL1
(325 KB)