Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: głoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego ograniczonego do użytkowników pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, na oddanie w dzierżawę parkingu nie związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 17 m2, położonego przy Alei Wolności w Kowarach, będącego własnością Gminy Miejskiej Kowary.
numer: 0050.24.2021
opis:
autor: Ewelina Młotkowska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2021-02-17)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2021-02-17)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie w formacie pdf Zarządzenie w formacie pdf nr. 0050.24.2021/ZAL1
(324 KB)