Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
numer: 0050.137.2021
opis:
autor: Zbigniew Klimek
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2021-08-30)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2021-08-31)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - plik PDF plik PDF nr. 0050.137.2021/ZAL1
(139 KB)