Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do spółki pn.: Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
numer: 0050.174.2021
opis:
autor: Ewelina Młotkowska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2021-11-25)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2021-11-25)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie format pdf Zarządzenie format pdf nr. 0050.174.2021/ZAL1
(310 KB)