Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: dzierżawy pojemników na odpady zmieszane.
numer: 0050.176.2021
opis:
autor: Kamila Maleszka
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Kamila Maleszka
status: Obowiązujący
z dnia: (2021-12-03)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2021-12-03)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - plik pdf plik pdf nr. 0050.176.2021/ZAL1
(129 KB)