☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach

Wtorek 27.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2024 - Wybory samorządowe

2024.02.27 - Postanowienie w sprawie odrębnych obwodów

2024.02.26 - pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej

2024.02.26 - postanowienie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej

2024.02.22 - informacja Komisarza Wyborczego

2024.02.16 - Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

2024.02.14 - Informacja PKW o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach.

2024.02.14 - Informacja PKW o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej.

2024.02.14 - Informacja o upływie terminów.

2024.02.14 - Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.

2024.02.14 - Wniosek o sporządenie aktu pełnomocnictwa.

2024.02.14 - Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.

2024.02.14 - Zgoda na przyjęecie pełnomocnictwa do głosowania.

2024.02.05 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowary o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach.

2024.02.01 - Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmiku województwa Dolnośląskiego na dzień 7 kwietnia 2024 r.

2024.01.30 - Kalendarz wyborczy.

2024.01.25 - Postanowienie nr 2/2024 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Miejskiej Kowary na stałe obwody głosowania.

2024.01.03 - Postanowienie nr 219/2023 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I w sprawie zmian w podziale Gminy Miejskiej Kowary na stałe obwody głosowania.

2024.01.03 - Postanowienie nr 218/2023 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I w sprawie podziału Gminy Miejskiej Kowary na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

2023.11.17 - Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie dolnośląskim.

Wytworzył:
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2023-11-27 08:02:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Piwowar
(2024-02-27 12:30:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1642871