☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach

Poniedziałek 05.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Opłaty lokalne

KOMUNIKATInformuję, że od dnia 1 stycznia 2022 r. na terenie targowiska pobierana będzie opłata targowa o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Z opłaty, na mocy ustawy, zwolnieni są:


1. Osoby i jednostki, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

2. Od 1 stycznia 2022 r. zwolnieni są również rolnicy i ich domownicy prowadzący w piątki i soboty handel w rozumieniu art.2 pkt.4 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty prze rolników i ich domowników.

    Burmistrz Miasta Kowary

    Elżbieta ZakrzewskaOpłata targowa

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku, na terenie Gminy Kowary (targowiska – wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż). Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

 

Zwalnia się od opłaty targowej

- osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach,
-opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub częściach budynków, z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw.

 

Wysokość stawek opłaty targowej
Określona uchwałą Nr XVIII/76/15 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Kowary.

Dzienne stawki opłaty targowej ustalono w następujących wysokościach:
1) przy sprzedaży z samochodu osobowego, osobowo-ciężarowego, ciężarowego, przyczepy ciągnikowej – 24 zł,
2) przy sprzedaży ze stolika, lady, stoiska, straganu itp. - 24 zł,
3) przy sprzedaży z ręki, z kosza itp. - 5 zł .

 

Opłatę targową należy uiścić u inkasenta przed rozpoczęciem sprzedaży na targowisku. Inkasentem jest Robert Kozik.

 

Podstawa prawna

1. Uchwała  Nr XVIII/76/15 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Kowary zmieniona uchwałą Nr VII/35/19 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28.03.2019r. (Dz.U. województwa dolnośląskiego 03.04.2019r., poz. 2230)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1170)

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-10-25 08:27:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2022-01-04 15:06:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 955310