Miejska Służba Ratownicza

 

Miejska Służba Ratownicza
ul. Zamkowa 2A
58-530 Kowary

Komendant – Wiesław Kędzierski tel. 695 118 998
Sprawy gospodarcze  Roman Wolak tel. 502 909 467


Zarządzanie kryzysowe

Artur Górnicki – 601 491 237


Straż Pożarna 998

Policja 997

Pogotowie Ratunkowe 999

Alarmowy 112


Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:
1. zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
2. zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia ,
3. prowadzenie działań ratowniczych.

 

Miejska Służba Ratownicza jest jednostką organizacyjną powołaną do realizacji zadań nałożonych na Gminę w zakresie:
1. ochrony przeciwpożarowej,
2. ochrony przed powodzią,
3. ochrony przed innymi zagrożeniami lokalnymi, klęskami żywiołowymi, katastrofami itp.,
4. innych działań przewidzianych przez ustawy, a należących do zakresu działania gminy.

Realizacja powyższych zadań polega na:
- działaniach profilaktycznych,
- działaniach ratowniczych i usuwaniu skutków zdarzeń,
- szkoleniach,
- działaniach kontrolnych,
- innych działaniach organizacyjnych.

 

Miejska Służba Ratownicza działa w granicach administracyjnych Gminy Kowary.
Zasady użycia sił i środków jednostki poza terenem działania, w tym również udział w ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną ustala Burmistrz Miasta w drodze porozumienia z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
3. Uchwała Nr XL/261/02 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie przekształcenia Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej w Kowarach.
4. Statut Miejskiej Służby Ratowniczej.

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-10-24 15:08:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Janas Maciej
(2020-09-11 10:14:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki