Status prawny jednostki

Status prawny:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach jest szkołą publiczną w rozumieniu art. 7 Ustawy o systemie oświaty, zapewniającą bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

Organem prowadzącym szkołę jest miasto gmina Kowary.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląskie Kuratorium Oświaty – Delegatura w Jeleniej Górze.

Wytworzył:
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2009-02-04 08:03:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Maniecki Henryk
(2009-02-04 08:30:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki