Dokumenty zaimportowane:

Przedmiot zamówienia: Remont ulicy Polnej w Kowarach - usuwanie skutków powodzi (numer GK-341/1/09) Przedmiot zamówienia: Remont dorogi do Ciszycy ( ul. Jeleniogórska ) (numer GK-341/2/09) Przedmiot zamówienia: ?Wykonanie Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta Kowary? (numer GK-341/3/09) Przedmiot zamówienia: Inspektora nadzoru remontu ulicy Polnej w Kowarach (numer GK-341/4/09) Przedmiot zamówienia: Inspektor nadzoru remontu drogi do Ciszycy (ul. Jeleniogórska ) w Kowarach (numer GK-341/5/09) Przedmiot zamówienia: wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Jagiellońska w Kowarach (numer GK-341/7/09) Przedmiot zamówienia: Remont pomieszczeń w obiekcie Ratusza Urzędu Miejskiego w Kowarach (numer GK-341/8/09) Przedmiot zamówienia: wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni dróg,ulic,chodników,placów i parkingów ma terenie miasta Kowary (numer GK-341/9/09) Przedmiot zamówienia: Remont ulicy Górnej w Kowarach ? usuwanie skutków powodzi (numer GK-341/10/09) Przedmiot zamówienia: Zaproszenie do składania ofert na wycinkę 16 sztuk drzew i pielegnację 46 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomosci stanowiacych własność gminy Kowary. (numer GK-341/11/09) Przedmiot zamówienia:Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ul. Bocznej w Kowarach (numer GK-341/12/09) Przedmiot zamówienia:Remont chodnika ul Jeleniogórskiej i ul .1-Maja w Kowarach (numer GK-341/14/09) Przedmiot zamówienia: Budowa kompleksu sportowego ?Moje Boisko ? ORLIK 2012? w Kowarach (numer GK-341/15/09) Przedmiot zamówienia:organizacja wypoczynku letniego dla dzieci "LATO2009" (numer SO-341/1/09) Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektu na przebudowę ul. Bocznej wraz z budową parkingów (ok 20 stanowisk) w Kowarach (numer GK-341/16/09) Przedmiot zamówienia: Termoizolacja budynku MOK w Kowarach prezy ul. Szkolnej - I etap (numer GK-341/17/09) Przedmiot zamówienia: zaproszenie do składania ofert na inspektora nadzoru robót drogowych remontu chodnika ul. Jeleniogórskiej i ul. 1-Maja w Kowarach (numer GK-341/18/09) Przedmiot zamówienia:przewóz 25 uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych (numer SO-341/2/09) Przedmiot zamówienia: kompleksowa obsługa nadzoru inwestorskiego zadania pn: Termoizloacja budynku MOK w Kowarach przy ul. Szkolnej (numer GK-341/19/09) Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. Centrum Integracji i Tradycji Miasta w Kowarach przy ul. 1-Maja 1 w oparciu o "Koncepcję programowo-przestrzenną dla budynku administracyjno-mieszkalnego" opracowaną w lutym 2009 r., dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków RPO priorytet "Miasta". (numer BP-341/1/09) Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu "zmiany koncepcji Centrum Edukacyjnego Collegium Jagiellonicum Civitas Kovarensis w Kowarach (numer BP-341/2/09) Przedmiot zamówienia: Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Centrum, etap - 1 (numer BP-341/3/09) Przedmiot zamówienia: Przebudowa ulicy Bocznej wraz z budową miejsc parkingowych w Kowarach (numer GK-341/21/09) Przedmiot zamówienia: Remont nawierzchni ulicy Rejtana w Kowarach (numer GK-341/22/09) Przedmiot zamówienia: Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Centrum, etap - 1 (numer BP-341/4/09) Przedmiot zamówienia: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prezentacji multimedialnej (numer BP-341/5/09) Przedmiot zamówienia:Letnie i zimowe utrzymanie dróg, placów, chodnikó, parkingów i terenów zielonych na terenie mista Kowary (numer GK-341/25/09) Przedmiot zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników i parkingów na terenie miasta Kowary (numer GK-341/26/09) Przedmiot zamówienia: wykonanie oświetlenia ul. Jagiellońskiej w Kowarach - I etap (numer GK-341/27/09)