Dokumenty zaimportowane:

uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Kowary przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej (numer RIO/1/2012) uchwała w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kowary projekcie uchwały budżetowej miasta Kowary na 2012 rok wraz z uzasadnieniem (numer RIO/2/2012) uchwała w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Kowary przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2012 (numer RIO/3/2012) uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Kowary przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Kowarach Nr XXIII/147/12 z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2012 rok (numer RIO/4/2012) uchwała w sprawie opinii o prawidłowości plaowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Kowarach Nr XXIII/146/12 z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary oraz Nr XXIII/147/12 z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2012 rok (numer RIO/5/2012) Sprawozdania Rb za I kwartał 2012 roku (numer SF/1/2012) Sprawozdania Rb za II kwartał 2012 (numer SF/2/2012) informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kowary, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (numer SF/3/2012) uchwała w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Kowary informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Kowary za I półrocze 2012 roku (numer RIO/6/2012) Sprawozdania Rb za III kwartał 2012 roku (numer SF/4/2012) uchwała w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kowary projekcie uchwały budżetowej miasta Kowary na 2013 rok wraz z uzasadnieniem (numer RIO/7/2012) uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Kowary przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej (numer RIO/8/2012) uchwała w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Kowary przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2013 (numer RIO/9/2012) Sprawozdania Rb za IV kwartał 2012 roku grudzień MF (numer SF/5/2012) Sprawozdania Rb za IV kwartał 2012 roku (numer SF/6/2012) uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Kowary przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Kowarach Nr XLV/210/13 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2013 rok (numer RIO/1/2013) uchwała w sprawie opinii o prawidłowości plaowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Kowarach Nr XLV/209/13 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary oraz Nr XLV/210/13 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2013 rok (numer RIO/2/2013) uchwała w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kowary sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Kowary za 2012 rok (numer RIO/10/2012) sprawozdania finansowe za 2012 rok (numer SF/7/2012) skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego (numer SF/8/2012) Sprawozdania budżetowe Rb za I kwartał 2013 r. (numer SF/1/2013) Sprawozdania budżetowe Rb za II kwartał 2013 r. (numer SF/2/2013) uchwała w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Kowary Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kowary za I półrocze 2013 roku (numer RIO/4/2013) sprawozdania Rb za III kwartał 2013 r. (numer SF/3/2013) opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej MIasta Kowary przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej MIasta Kowary na rok 2014 (numer RIO/5/2013) opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kowary projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok (numer RIO/6/2013) opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Kowary przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok (numer RIO/7/2013) opinia w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miejskiej w Kowarach nr LXIV/284/13 z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary oraz nr LXIV/285/13 z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2014 rok (numer RIO/1/2014) opinia w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Kowary przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Kowarach nr LXIV/285/13 z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2014 rok (numer RIO/2/2014) sprawozdania Rb za grudzień 2013 r. (numer SF/4/2013) sprawozdania Rb za IV kwartał 2013 r. (numer SF/5/2013) sprawozdania Rb za styczeń 2014 r. (numer SF/1/2014) sprawozdania finansowe za 2013 r. (numer SF/6/2013) opinia o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kowary za 2013 rok (numer RIO/3/2014) sprawozdania Rb za I kwartał 2014 r. (numer SF/2/2014) Bilans skonsolidowany Gminy Kowary za 2013 r. (numer SF/4/2014) sprawozdania Rb za II kwartał 2014 r. (numer SF/3/2014) uchwała w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Kowary Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kowary za I półrocze 2014 roku (numer RIO/4/2014) sprawozdania Rb za III kwartał 2014 roku (numer SF/5/2014) opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kowary projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok (numer RIO/6/2014) opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej MIasta Kowary przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej MIasta Kowary na rok 2015 (numer RIO/7/2014) opinia w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długo przedstawionej w uchwłach Rady Miejskiej w Kowarach Nr VI/19/15 z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finasnowej Miasta Kowary na lata 2015-2024 oraz VI/20/15 z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2015 rok (numer RIO/1/2015) sprawozdania Rb - infomracja MF listopad 2014 r. (numer MF/1/2015) sprawozdania Rb - infomracja MF grudzień 2014 r. (numer MF/2/2015) sprawozdania Rb - infomracja MF styczeń 2015 r. (numer MF/3/2015) sprawozdania Rb za IV kwartały 2014 r. (numer SF/1/2015) opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kowary sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Kowary za 2014 rok (numer RIO/2/2015) sprawozdania finansowe za 2014 rok (numer SF/2/2015) sprawozdania budżetowe za I kwartał 2015 roku (numer SF/3/2015) Sprawozdania budżetowe Rb za II kwartał 2015 roku (numer SF/4/2015) Bilans skonsolidowany za 2014 rok (numer SF/5/2015) ipini o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Kowary informacji o przebiegu wykonania budżetu MIasta Kowary za I półrocze 2015 roku (numer RIO/4/2015) opinia o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Kowary informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Kowary za I półrocze 2015 roku (numer RIO/3/2015) sprawozdania za III kwartał 2015 r. (numer SF/6/2015) Sprawozdania RB za listopad 2015 r. - Informacja MF (numer SF/7/2015) opinia o przedłozonym przez Burmistrza Miasta projekcie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2016 rok oraz opinia o mozliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Kowary przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2016 (numer RIO/5/2015) opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary (numer RIO/6/2015) opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Kowary przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Kowarach nr XIX/89/15 z 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2016 rok (numer RIO/7/2015) opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 17 grudnia 2015 r. nr XIX/88/15 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary na lata 2016-2026 oraz nr XIX/89/15 z 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2016 rok (numer RIO/9/2015) sprawozdanie Rb grudzeiń 2015 r. - Informacja MF (numer SF/8/2015) Sprawozdanie Rb za IV kwartał 2015 roku (numer SF/9/2015) Sprawozdanie Rb za styczeń 2016 r. Informacja MF (numer SF/1/2016) sprawozdania Rb za I kwartał 2016 r. (numer SF/2/2016) opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kowary sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Kowary za 2015 rok (numer RIO/2/2016) sprawozdania finansowe za 2015 rok (numer SF/10/2015) Sprawozdanie Rb za II kwartał 2016 r. (numer SF/3/2016) opinia o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Kowary informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kowary za I półrocze 2016 roku (numer RIO/4/2016) Sprawozdania Rb za III kwartał 2016 rok (numer SF/4/2016) opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kowary projekcie uchwały budżetowej Miasta Kowary na rok 2017 (numer RIO/5/2016) opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary przedstawionej wraz z projekteme uchwały budżetowej Miasta Kowary na rok 2017 (numer RIO/6/2016) opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 grudnia 2016 r. nr XXXII/165/16 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary na lata 2017-2026 oraz nr XXXII/166/16 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na rok 2017 (numer RIO/7/2017) sprawozdania Rb za IV kwartał 2016 r. (numer SF/5/2016) Informacja Minister Finansów - sprawozdania Rb za listopad 2016 r. (numer MF/1/2016) Informacja Minister Finansów - sprawozdania Rb za grudzień 2016 r. (numer MF/2/2016) Informacja Minister Finansów - sprawozdania Rb za styczeń 2017 r. (numer MF/1/2017) opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kowary sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kowary za 2016 rok (numer RIO/8/2017) Roczne sprawozdania finansowe - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu (numer SF/6/2017) sprawozdanie Rb za I kwartał 2017 r. (numer SF/7/2017) bilans skonsolidowany Gminy Miejskiej Kowary wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. (numer SF/8/2017) Sprawozdania Rb za II kwartał 2017 r. (numer SF/10/2017) opinia o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Kowary informacji o wykonania budżetu Miasta Kowary za I półrocze 2017 rok (numer RIO/9/2017) sprawozdania Rb za III kwartał 2017 r. (numer SF/11/2017) sprawozdania Rb za listopad 2017 r. (numer SF/12/2017) w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kowary na rok 2018 (numer RIO/10/2017) w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Kowary przedstawionego projekcie uchwały budżetowej Miasta Kowary na rok 2018 (numer RIO/11/2017) w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2018 (numer RIO/12/2017) opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 stycznia 2018 r. 2018 roku nr XLIV/235/18 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary oraz nr XLIV/236/18 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2018 rok (numer RIO/1/2018) opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Kowary przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Kowarach nr XLIV/236/18 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2018 rok (numer RIO/2/2018) opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kowary sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kowary za 2017 rok (numer RIO/3/2018) Sprawozdanie Rb Informacja MF za grudzień 2017 rok (numer SF/1/2018) Sprawozdania Rb za 2017 rok (numer SF/2/2018) Sprawozdanie Rb Informacja MF za styczeń 2018 rok (numer SF/3/2018) Sprawozdanie Rb I kwartał 2018 rok (numer RIO/4/2018) SP-1 sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (numer SF/5/2018) sprawozdania finansowe za 2017 rok (numer SF/6/2018) bilans skonsolidowany za 2017 rok (numer SF/7/2018) opinia o przedłożonej przez Burmistrz Miasta Kowary informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kowary za I półrocze 2018 roku (numer RIO/5/2018) sprawozdania budżetowe Rb za II kwartał 2018 r. (numer SF/8/2018) sprawozdanie SP -1 sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego część B (numer SF/9/2018) opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2019 rok (numer RIO/6/2018) opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Kowary przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2019 rok (numer RIO/7/2018) opinia o przedłożonym projekcie uchwały ws. wieloletniej prognozy finansowej (numer RIO/8/2018) Sprawozdania budżetowe Rb za styczeń 2018 r. (numer SF/1/2019) Sprawozdania budżetowe Rb za III kwartał 2018 r. (numer SF/2/2019) Sprawozdania budżetowe Rb za listopad 2018 r. (numer SF/3/2019) Sprawozdania budżetowe Rb za grudzień 2018 r. (numer SF/4/2019) Sprawozdania budżetowe Rb za 2018 r. (numer SF/5/2019) Sprawozdania finansowe za 2018 r. (numer SF/6/2019) Bilans skonsolidowany za 2018 r. (numer SF/7/2019) Opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu opisowym za 2018 rok (numer RIO/1/2019) opinia RIO do uchwały ws. budżetu miasta Kowary na 2019 rok (numer RIO/3/2019) opinia RIO do chwały ws. wpf (numer RIO/4/2019) Sprawozdania budżetowe Rb za styczeń 2019 r. (numer SF/8/2019) Sprawozdania budżetowe Rb za I kwartał 2019 r. (numer SF/9/2019) Sprawozdania budżetowe Rb za II kwartał 2019 r. (numer SF/10/2019) Sprawozdania podatkowe SP-1 część A 2019 r. (numer SF/11/2019) Sprawozdania podatkowe SP-1 część B 2019 r. (numer SF/12/2019) opinia o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Kowary informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kowary za I półrocze 2019 roku (numer RIO/5/2019) Sprawozdania Rb za III kwartał 2019 r. (numer SF/13/2019) Uchwała Nr i/103/2019 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej miasta Kowary na 2020 rok (numer RIO/6/2019) Uchwała Nr I/104/2019 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok (numer RIO/7/2019) Uchwała Nr I/105/2019 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (numer RIO/8/2019) Sprawozdania Rb za listopad 2019 r. (numer SF/14/2019) Sprawozdania Rb za grudzień 2019 r. (numer SF/15/2019) Sprawozdania podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (numer SF/1/2020) Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miejskiej Kowary przedstawionego w uchwale Nr XVI/108/19 z 30.12.2019 r. w sprawie budżetu Miasta Kowary na 2020 rok (numer RIO/1/2020) Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty przedstawionej w uchwale Nr XVI/107/19 z 30.12.2019 r. w sprawie WPF oraz uchwale Nr VI/108/19 z 30.12.2019 r. w sprawie budżetu Miasta Kowary na 2020 rok (numer RIO/2/2020) Sprawozdania Rb za 2019 rok (numer SF/2/2020) Sprawozdanie Rb za styczeń 2020 (numer SF/3/2020) opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kowary sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kowary za 2019 rok (numer RIO/3/2020) sprawozdania finansowe za 2019 rok (numer SF/4/2020) Sprawozdania Rb za I kwartał 2020 r. (numer SF/5/2020) SP-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego część B (numer SF/6/2020) Sprawozdania Rb za II kwartał 2020 roku (numer SF/7/2020) Bilans skonsolidowany JST za 2019 rok (numer SF/8/2020) Sprawozdania Rb za III kwartał 2020 roku (numer SF/9/2020) uchwała VII/104/2020 w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 (numer RIO/4/2020) uchwała I_77_2020 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (numer RIO/5/2020) uchwała I_78_2020 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu (numer RIO/6/2020) uchwała I_79_2020 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2021 (numer RIO/7/2020) Sprawozdanie Rb za listopad 2020 (numer SF/10/2020) uchwała I/3/2021 RIO z 20.01.2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Kowary przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Kowary na 2021 rok (numer RIO/1/2021) uchwała Nr I/2/2021 RIO z 20.01.2021 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej oraz z uchwale w sprawie budżetu Miasta Kowary na 2021 rok (numer RIO/2/2021) Sprawozdania Rb za grudzień 2020 r. (numer SF/1/2021) Sprawozdania Rb za 2020 rok (numer SF/2/2021) opinia nr I/26/2021 z 28.04.2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kowary za 2020 rok (numer RIO/3/2021) sprawozdanie finansowe za rok 2020 (numer SF/3/2021) bilans skonsolidowany (numer SF/4/2021) sprawozdania Rb styczeń 2021 (numer SF/5/2021) sprawozdania Rb za I kwartał 2021 (numer SF/6/2021) Sprawozdanie SP-1 (numer SF/7/2021) SP - 1 sprawozdanie podatkowe cześć B (numer SF/8/2021) opinia nr I/64/2021 z 29.09.2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kowary za i półrocze 2021 roku (numer RIO/4/2021) Sprawozdania Rb za II kwartał 2021 r. (numer SF/9/2021) Sprawozdania Rb za III kwartał 2021 r. (numer SF/10/2021) opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (numer RIO/5/2021) opinia RIO w sprawie możliwości finansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok (numer RIO/6/2021) opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2022 rok (numer RIO/7/2021) opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Kowary przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Kowary na 2022 rok (numer RIO/1/2022) opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale budżetowej Miasta Kowary na 2022 rok oraz w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej (numer RIO/2/2022) Sprawozdania Rb-listopad 2021 MF (numer SF/11/2021) Sprawozdania Rb- grudzień 2021 MF (numer SF/12/2021) Sprawozdania roczne Rb za 2021 rok (numer SF/13/2021) opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kowary sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kowary za 2021 r. (numer RIO/8/2021) SP-1 SPRAWOZDANIE PODATKOWE W ZAKRESIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO (numer SF/1/2022) Sprawozdania Rb - styczeń 2022 MF (numer SF/2/2022) Sprawozdania Rb - I kwartał 2022 (numer SF/3/2022) Sprawozdanie Rb za II kwartał 2022 (numer SF/4/2022) Sprawozdanie SP-1 cześć B (numer RIO/5/2022) Informacja za I półrocze 2022 (numer RIO/6/2022) opinia RIO o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kowary za I półrocze 2022 roku (numer RIO/7/2022) Opinia w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2023 (numer RIO/1/2023) Opinia o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z projektem budżetowej na 2023 (numer RIO/2/2023) Opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2023 (numer RIO/3/2023) Sprawozdania Rb III kwartał 2022 rok (numer SF/5/2022) Sprawozdania Rb listopad 2022 rok Informacja MF (numer SF/6/2022) Sprawozdania Rb grudzień 2022 rok Informacja MF (numer SF/7/2022) Sprawozdania Rb IV kwartał 2022 rok (numer SF/8/2022) (numer SF/9/2022) opinia Regionalne Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kowary sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kowary za 2022 rok (numer RIO/8/2022) SP-1 SPRAWOZDANIE PODATKOWE W ZAKRESIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO (numer SF/1/2023) Sprawozdania Rb styczeń 2023 Informacja MF (numer SF/2/2023) Sprawozdanie Rb I kwartał 2023 (numer SF/3/2023) Sprawozdania Rb II kwartał 2023 rok (numer SF/4/2023) Sprawozdania Rb III kwartał 2023 rok (numer SF/5/2023) Sprawozdania Rb listopad 2023 rok (numer SF/6/2023) Sprawozdania Rb grudzień 2023 rok (numer SF/7/2023) Sprawozdania Rb IV kwartał 2023 rok (numer SF/8/2023) SP-1 SPRAWOZDANIE PODATKOWE część B (numer SF/9/2023) opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kowary projekcie uchwały budżetowej miasta Kowary na 2024 rok (numer RIO/6/2023) opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Kowary przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok (numer RIO/7/2023) opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Kowary przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2024 rok (numer RIO/8/2023) opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Kowary przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Kowarach nr LXXIX/483/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2024 rok (numer RIO/1/2024) opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 grudnia 2023 r. nr LXXIX/482/23 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowary oraz nr LXXIX/483/23 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2024 rok (numer RIO/2/2024) SP-1 SPRAWOZDANIE PODATKOWE część A (numer SF/1/2024) (numer SF/2/2024) opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26 stycznia 2023 r. nr LXVII/401/23 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowary oraz nr LXVII/402/23 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2023 rok (numer RIO/4/2023) opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Kowary przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Kowarach nr LXVII/402/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2023 rok (numer RIO/5/2023)