Dokumenty zaimportowane:

Dokument XLIII/208/13, z dnia (2013-01-07): w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kowarach
Dokument XLV/210/13, z dnia (2013-01-29): w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2013 rok
Dokument XLV/216/13, z dnia (2013-01-29): w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok
Dokument XLIX/231/13, z dnia (2013-03-29): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2013 rok
Dokument LI/236/13, z dnia (2013-04-29): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2013 rok
Dokument LII/237/13, z dnia (2013-05-28): w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego
Dokument LII/242/13, z dnia (2013-06-06): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2013 rok
Dokument LIII/256/13, z dnia (2013-06-27): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2013 rok
Dokument LIV/261/13, z dnia (2013-07-18): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2013 rok
Dokument LV/263/13, z dnia (2013-08-22): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2013 rok
Dokument LVI/265/13, z dnia (2013-09-30): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2013 rok
Dokument LVIII/270/13, z dnia (2013-10-28): w sprawie przyznania Tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Kowary"
Dokument LVIII/271/13, z dnia (2013-10-28): w sprawie przyznania Tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Kowary"
Dokument LX/272/13, z dnia (2013-11-13): w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Dokument LX/273/13, z dnia (2013-11-13): w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Dokument LXI/277/13, z dnia (2013-11-28): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2013 rok
Dokument LXIV/284/13, z dnia (2013-12-27): w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary
Dokument LXIV/285/13, z dnia (2013-12-27): w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2014 rok