Dokumenty zaimportowane:

Dokument LXV/290/14, z dnia (2014-02-27): w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok
Dokument LXV/291/14, z dnia (2014-02-27): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2014 rok
Dokument LXVI/294/14, z dnia (2014-03-27): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2014 rok
Dokument LXVII/296/14, z dnia (2014-04-24): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2014 rok
Dokument LXIX/297/14, z dnia (2014-06-09): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2014 rok
Dokument LXX/299/14, z dnia (2014-06-30): w sprawie przyznania Tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Kowary"
Dokument LXX/300/14, z dnia (2014-06-30): w sprawie przyznania Tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Kowary"
Dokument LXX/302/14, z dnia (2014-06-30): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2014 rok
Dokument LXXI/309/14, z dnia (2014-07-25): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2014 rok
Dokument LXXII/311/14, z dnia (2014-08-12): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2014 rok
Dokument LXXIII/314/14, z dnia (2014-09-18): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2014 rok
Dokument LXXIV/316/14, z dnia (2014-10-13): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2014 rok
Dokument LXXV/320/14, z dnia (2014-10-24): w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Dokument LXXV/321/14, z dnia (2014-10-24): w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Dokument LXXV/322/14, z dnia (2014-10-24): w sprawie przyznania Tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Kowary"
Dokument LXXV/323/14, z dnia (2014-10-24): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2014 rok
Dokument LXXVII/324/14, z dnia (2014-11-21): w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na rok 2014