Studium oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

 

 

L.p.

TEMAT

TERMIN WYŁOŻENIA

DYSKUSJA PUBLICZNA

TERMIN WNOSZENIA UWAG

Pliki .zip do pobrania

Rozpatrzenie uwag

1

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej KOWARY CENTRUM – EDYCJA 2020R.

8 grudnia 2020

-

7 stycznia 2021

21 grudnia 2020 r.
GODZ. 12:00

MOK KOWARY

21 stycznia 2021 r.

Pobierz

Pobierz

 

Pobierz korektę

2

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej KOWARY WOJKÓW – EDYCJA 2020R.

8 grudnia 2020

-

7 stycznia 2021

21 grudnia 2020 r.
GODZ. 12:00

MOK KOWARY

21 stycznia 2021 r.

Pobierz

Pobierz

3

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej KOWARY KRZACZYNA A

8 grudnia 2020

-

7 stycznia 2021

21 grudnia 2020 r.
GODZ. 12:00

MOK KOWARY

21 stycznia 2021 r.

Pobierz

 

4

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla działki nr 103/34 położonej w jednostce urbanistycznej KOWARY KRZACZYNA

8 grudnia 2020

-

7 stycznia 2021

21 grudnia 2020 r.
GODZ. 12:00

MOK KOWARY

21 stycznia 2021 r.

Pobierz

 

5

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Krzaczyna - edycja 2020 r.

27 kwietnia 2021r.

-

28 maja 2021r.

20 maja 2021r.
godz. 12.00

MOK Kowary

11 czerwca 2021 r.

Pobierz PobierzProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


 

L.p.

TEMAT

TERMIN WYŁOŻENIA

DYSKUSJA PUBLICZNA

TERMIN WNOSZENIA UWAG

Pliki .zip do pobrania

1

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej KOWARY KRZACZYNA – EDYCJA 2020R.

27 kwietnia 2021

-

28 maja 2021

20 maja 2021 r.
GODZ. 12:00

MOK KOWARY

11 czerwiec 2021 r.

prognoza

tekst planu

uzasadnienie

plan zagospodarowania - rys 1

plan zagospodarowania - rys 2

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary


 

L.p.

TEMAT

TERMIN WYŁOŻENIA

DYSKUSJA PUBLICZNA

TERMIN WNOSZENIA UWAG

Pliki .zip do pobrania

1

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowary

7 września 2021 r.

-

5 października 2021 r.

28 września 2021r.
 

do 26 października 2021 r.

prognoza

tekst studium - zał. 1

uzasadnienie

uchwała

uzasadnienie 

uwarunkowania - zał.2

kierunki - zał. 3 

Wytworzył:
Udostępnił:
Maciej Janas
(2020-12-08 08:59:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Dmochowski
(2021-09-13 09:50:47)