Dokumenty zaimportowane:

uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Kowary przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej (numer RIO/1/2012)uchwała w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kowary projekcie uchwały budżetowej miasta Kowary na 2012 rok wraz z uzasadnieniem (numer RIO/2/2012)uchwała w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Kowary przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2012 (numer RIO/3/2012)uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Kowary przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Kowarach Nr XXIII/147/12 z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2012 rok (numer RIO/4/2012)uchwała w sprawie opinii o prawidłowości plaowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Kowarach Nr XXIII/146/12 z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary oraz Nr XXIII/147/12 z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2012 rok (numer RIO/5/2012)Sprawozdania Rb za I kwartał 2012 roku (numer SF/1/2012)Sprawozdania Rb za II kwartał 2012 (numer SF/2/2012)informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kowary, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (numer SF/3/2012)uchwała w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Kowary informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Kowary za I półrocze 2012 roku (numer RIO/6/2012)Sprawozdania Rb za III kwartał 2012 roku (numer SF/4/2012)uchwała w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kowary projekcie uchwały budżetowej miasta Kowary na 2013 rok wraz z uzasadnieniem (numer RIO/7/2012)uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Kowary przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej (numer RIO/8/2012)uchwała w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Kowary przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2013 (numer RIO/9/2012)Sprawozdania Rb za IV kwartał 2012 roku grudzień MF (numer SF/5/2012)Sprawozdania Rb za IV kwartał 2012 roku (numer SF/6/2012)uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Kowary przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Kowarach Nr XLV/210/13 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2013 rok (numer RIO/1/2013)uchwała w sprawie opinii o prawidłowości plaowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Kowarach Nr XLV/209/13 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary oraz Nr XLV/210/13 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2013 rok (numer RIO/2/2013)uchwała w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kowary sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Kowary za 2012 rok (numer RIO/10/2012)sprawozdania finansowe za 2012 rok (numer SF/7/2012)skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego (numer SF/8/2012)Sprawozdania budżetowe Rb za I kwartał 2013 r. (numer SF/1/2013)Sprawozdania budżetowe Rb za II kwartał 2013 r. (numer SF/2/2013)uchwała w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Kowary Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kowary za I półrocze 2013 roku (numer RIO/4/2013)sprawozdania Rb za III kwartał 2013 r. (numer SF/3/2013)opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej MIasta Kowary przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej MIasta Kowary na rok 2014 (numer RIO/5/2013)opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kowary projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok (numer RIO/6/2013)opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Kowary przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok (numer RIO/7/2013)opinia w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miejskiej w Kowarach nr LXIV/284/13 z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary oraz nr LXIV/285/13 z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2014 rok (numer RIO/1/2014)opinia w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Kowary przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Kowarach nr LXIV/285/13 z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2014 rok (numer RIO/2/2014)sprawozdania Rb za grudzień 2013 r. (numer SF/4/2013)sprawozdania Rb za IV kwartał 2013 r. (numer SF/5/2013)sprawozdania Rb za styczeń 2014 r. (numer SF/1/2014)sprawozdania finansowe za 2013 r. (numer SF/6/2013)opinia o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kowary za 2013 rok (numer RIO/3/2014)sprawozdania Rb za I kwartał 2014 r. (numer SF/2/2014)Bilans skonsolidowany Gminy Kowary za 2013 r. (numer SF/4/2014)sprawozdania Rb za II kwartał 2014 r. (numer SF/3/2014)uchwała w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Kowary Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kowary za I półrocze 2014 roku (numer RIO/4/2014)sprawozdania Rb za III kwartał 2014 roku (numer SF/5/2014)opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kowary projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok (numer RIO/6/2014)opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej MIasta Kowary przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej MIasta Kowary na rok 2015 (numer RIO/7/2014)opinia w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długo przedstawionej w uchwłach Rady Miejskiej w Kowarach Nr VI/19/15 z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finasnowej Miasta Kowary na lata 2015-2024 oraz VI/20/15 z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2015 rok (numer RIO/1/2015)sprawozdania Rb - infomracja MF listopad 2014 r. (numer MF/1/2015)sprawozdania Rb - infomracja MF grudzień 2014 r. (numer MF/2/2015)sprawozdania Rb - infomracja MF styczeń 2015 r. (numer MF/3/2015)sprawozdania Rb za IV kwartały 2014 r. (numer SF/1/2015)opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kowary sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Kowary za 2014 rok (numer RIO/2/2015)sprawozdania finansowe za 2014 rok (numer SF/2/2015)sprawozdania budżetowe za I kwartał 2015 roku (numer SF/3/2015)Sprawozdania budżetowe Rb za II kwartał 2015 roku (numer SF/4/2015)Bilans skonsolidowany za 2014 rok (numer SF/5/2015)ipini o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Kowary informacji o przebiegu wykonania budżetu MIasta Kowary za I półrocze 2015 roku (numer RIO/4/2015)opinia o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Kowary informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Kowary za I półrocze 2015 roku (numer RIO/3/2015)sprawozdania za III kwartał 2015 r. (numer SF/6/2015)Sprawozdania RB za listopad 2015 r. - Informacja MF (numer SF/7/2015)opinia o przedłozonym przez Burmistrza Miasta projekcie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2016 rok oraz opinia o mozliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Kowary przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2016 (numer RIO/5/2015)opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary (numer RIO/6/2015)opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Kowary przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Kowarach nr XIX/89/15 z 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2016 rok (numer RIO/7/2015)opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 17 grudnia 2015 r. nr XIX/88/15 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary na lata 2016-2026 oraz nr XIX/89/15 z 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2016 rok (numer RIO/9/2015)sprawozdanie Rb grudzeiń 2015 r. - Informacja MF (numer SF/8/2015)Sprawozdanie Rb za IV kwartał 2015 roku (numer SF/9/2015)Sprawozdanie Rb za styczeń 2016 r. Informacja MF (numer SF/1/2016)sprawozdania Rb za I kwartał 2016 r. (numer SF/2/2016)opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kowary sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Kowary za 2015 rok (numer RIO/2/2016)sprawozdania finansowe za 2015 rok (numer SF/10/2015)Sprawozdanie Rb za II kwartał 2016 r. (numer SF/3/2016)opinia o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Kowary informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kowary za I półrocze 2016 roku (numer RIO/4/2016)Sprawozdania Rb za III kwartał 2016 rok (numer SF/4/2016)opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kowary projekcie uchwały budżetowej Miasta Kowary na rok 2017 (numer RIO/5/2016)opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary przedstawionej wraz z projekteme uchwały budżetowej Miasta Kowary na rok 2017 (numer RIO/6/2016)opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 grudnia 2016 r. nr XXXII/165/16 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary na lata 2017-2026 oraz nr XXXII/166/16 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na rok 2017 (numer RIO/7/2017)sprawozdania Rb za IV kwartał 2016 r. (numer SF/5/2016)Informacja Minister Finansów - sprawozdania Rb za listopad 2016 r. (numer MF/1/2016)Informacja Minister Finansów - sprawozdania Rb za grudzień 2016 r. (numer MF/2/2016)Informacja Minister Finansów - sprawozdania Rb za styczeń 2017 r. (numer MF/1/2017)opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kowary sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kowary za 2016 rok (numer RIO/8/2017)Roczne sprawozdania finansowe - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu (numer SF/6/2017)sprawozdanie Rb za I kwartał 2017 r. (numer SF/7/2017)bilans skonsolidowany Gminy Miejskiej Kowary wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. (numer SF/8/2017)Sprawozdania Rb za II kwartał 2017 r. (numer SF/10/2017)opinia o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Kowary informacji o wykonania budżetu Miasta Kowary za I półrocze 2017 rok (numer RIO/9/2017)sprawozdania Rb za III kwartał 2017 r. (numer SF/11/2017)sprawozdania Rb za listopad 2017 r. (numer SF/12/2017)w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kowary na rok 2018 (numer RIO/10/2017)w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Kowary przedstawionego projekcie uchwały budżetowej Miasta Kowary na rok 2018 (numer RIO/11/2017)w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2018 (numer RIO/12/2017)opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 stycznia 2018 r. 2018 roku nr XLIV/235/18 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary oraz nr XLIV/236/18 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2018 rok (numer RIO/1/2018)opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Kowary przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Kowarach nr XLIV/236/18 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2018 rok (numer RIO/2/2018)opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kowary sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kowary za 2017 rok (numer RIO/3/2018)Sprawozdanie Rb Informacja MF za grudzień 2017 rok (numer SF/1/2018)Sprawozdania Rb za 2017 rok (numer SF/2/2018)Sprawozdanie Rb Informacja MF za styczeń 2018 rok (numer SF/3/2018)Sprawozdanie Rb I kwartał 2018 rok (numer RIO/4/2018)SP-1 sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (numer SF/5/2018)sprawozdania finansowe za 2017 rok (numer SF/6/2018)bilans skonsolidowany za 2017 rok (numer SF/7/2018)opinia o przedłożonej przez Burmistrz Miasta Kowary informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kowary za I półrocze 2018 roku (numer RIO/5/2018)sprawozdania budżetowe Rb za II kwartał 2018 r. (numer SF/8/2018)sprawozdanie SP -1 sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego część B (numer SF/9/2018)opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2019 rok (numer RIO/6/2018)opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Kowary przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2019 rok (numer RIO/7/2018)opinia o przedłożonym projekcie uchwały ws. wieloletniej prognozy finansowej (numer RIO/8/2018)Sprawozdania budżetowe Rb za styczeń 2018 r. (numer SF/1/2019)Sprawozdania budżetowe Rb za III kwartał 2018 r. (numer SF/2/2019)Sprawozdania budżetowe Rb za listopad 2018 r. (numer SF/3/2019)Sprawozdania budżetowe Rb za grudzień 2018 r. (numer SF/4/2019)Sprawozdania budżetowe Rb za 2018 r. (numer SF/5/2019)Sprawozdania finansowe za 2018 r. (numer SF/6/2019)Bilans skonsolidowany za 2018 r. (numer SF/7/2019)Opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu opisowym za 2018 rok (numer RIO/1/2019)opinia RIO do uchwały ws. budżetu miasta Kowary na 2019 rok (numer RIO/3/2019)opinia RIO do chwały ws. wpf (numer RIO/4/2019)Sprawozdania budżetowe Rb za styczeń 2019 r. (numer SF/8/2019)Sprawozdania budżetowe Rb za I kwartał 2019 r. (numer SF/9/2019)Sprawozdania budżetowe Rb za II kwartał 2019 r. (numer SF/10/2019)Sprawozdania podatkowe SP-1 część A 2019 r. (numer SF/11/2019)Sprawozdania podatkowe SP-1 część B 2019 r. (numer SF/12/2019)opinia o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Kowary informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kowary za I półrocze 2019 roku (numer RIO/5/2019)Sprawozdania Rb za III kwartał 2019 r. (numer SF/13/2019)Uchwała Nr i/103/2019 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej miasta Kowary na 2020 rok (numer RIO/6/2019)Uchwała Nr I/104/2019 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok (numer RIO/7/2019)Uchwała Nr I/105/2019 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (numer RIO/8/2019)Sprawozdania Rb za listopad 2019 r. (numer SF/14/2019)Sprawozdania Rb za grudzień 2019 r. (numer SF/15/2019)Sprawozdania podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (numer SF/1/2020)Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miejskiej Kowary przedstawionego w uchwale Nr XVI/108/19 z 30.12.2019 r. w sprawie budżetu Miasta Kowary na 2020 rok (numer RIO/1/2020)Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty przedstawionej w uchwale Nr XVI/107/19 z 30.12.2019 r. w sprawie WPF oraz uchwale Nr VI/108/19 z 30.12.2019 r. w sprawie budżetu Miasta Kowary na 2020 rok (numer RIO/2/2020)Sprawozdania Rb za 2019 rok (numer SF/2/2020)Sprawozdanie Rb za styczeń 2020 (numer SF/3/2020)opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kowary sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kowary za 2019 rok (numer RIO/3/2020)sprawozdania finansowe za 2019 rok (numer SF/4/2020)Sprawozdania Rb za I kwartał 2020 r. (numer SF/5/2020)SP-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego część B (numer SF/6/2020)Sprawozdania Rb za II kwartał 2020 roku (numer SF/7/2020)Bilans skonsolidowany JST za 2019 rok (numer SF/8/2020)Sprawozdania Rb za III kwartał 2020 roku (numer SF/9/2020)uchwała VII/104/2020 w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 (numer RIO/4/2020)uchwała I_77_2020 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (numer RIO/5/2020)uchwała I_78_2020 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu (numer RIO/6/2020)uchwała I_79_2020 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2021 (numer RIO/7/2020)Sprawozdanie Rb za listopad 2020 (numer SF/10/2020)uchwała I/3/2021 RIO z 20.01.2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Kowary przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Kowary na 2021 rok (numer RIO/1/2021)uchwała Nr I/2/2021 RIO z 20.01.2021 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej oraz z uchwale w sprawie budżetu Miasta Kowary na 2021 rok (numer RIO/2/2021)Sprawozdania Rb za grudzień 2020 r. (numer SF/1/2021)Sprawozdania Rb za 2020 rok (numer SF/2/2021)opinia nr I/26/2021 z 28.04.2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kowary za 2020 rok (numer RIO/3/2021)sprawozdanie finansowe za rok 2020 (numer SF/3/2021)bilans skonsolidowany (numer SF/4/2021)sprawozdania Rb styczeń 2021 (numer SF/5/2021)sprawozdania Rb za I kwartał 2021 (numer SF/6/2021)Sprawozdanie SP-1 (numer SF/7/2021)SP - 1 sprawozdanie podatkowe cześć B (numer SF/8/2021)opinia nr I/64/2021 z 29.09.2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kowary za i półrocze 2021 roku (numer RIO/4/2021)Sprawozdania Rb za II kwartał 2021 r. (numer SF/9/2021)Sprawozdania Rb za III kwartał 2021 r. (numer SF/10/2021)