Prezentacja dokumentu:


nazwa: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary
numer: OBW/10/2020
opis:
autor: Ewelina Młotkowska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Maciej Janas
status: Obowiązujący
z dnia: (2020-05-25)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2020-05-25)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Obwieszczenie w formacie pdf Obwieszczenie w formacie pdf nr. OBW/10/2020/ZAL1
(130 KB)