Prezentacja dokumentu:


nazwa: Obwieszczenie o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
numer: OBW/14/2020
opis:
autor: Ewelina Młotkowska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Maciej Janas
status: Obowiązujący
z dnia: (2020-12-01)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2020-12-02)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Obwieszczenie w formacie pdf Obwieszczenie w formacie pdf nr. OBW/14/2020/ZAL1
(175 KB)