Studium oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

 

 


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

"brak aktualnych projektów"


 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary


 

L.p.

TEMAT

TERMIN WYŁOŻENIA

DYSKUSJA PUBLICZNA

TERMIN WNOSZENIA UWAG

Pliki .zip do pobrania

1

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowary

7 września 2021 r.

-

5 października 2021 r.

28 września 2021r.
 

do 26 października 2021 r.

prognoza

tekst studium - zał. 1

uzasadnienie

uchwała

uzasadnienie 

uwarunkowania - zał.2

kierunki - zał. 3 

Wytworzył:
Udostępnił:
Janas Maciej
(2020-12-08 08:59:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2021-09-30 16:17:50)