Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oddawanej w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 30 lat nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Kowary
numer: 0050.7.2021
opis:
autor: Ewelina Młotkowska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2021-01-21)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2021-01-22)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie w formacie pdf Zarządzenie w formacie pdf nr. 0050.7.2021/ZAL1
(305 KB)