Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości położonych w Kowarach przeznaczonych do sprzedaży.
numer: 0050.13.2021
opis:
autor: Dorota Mroczkowska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2021-01-26)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2021-01-27)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie 0050.13.2021pdf Zarządzenie 0050.13.2021pdf nr. 0050.13.2021/ZAL1
(305 KB)