Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia regulaminu konkursu ofertowego na wybór instytucji finansowej do organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych w Gminie Miejskiej Kowary
numer: 0050.34.2021
opis:
autor: Emilia Szatkowska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2021-03-08)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2021-03-08)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie 0050.34.2021 w pdf Zarządzenie 0050.34.2021 w pdf nr. 0050.34.2021/ZAL1
(349 KB)