Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonych w Kowarach przeznaczonych do sprzedaży.
numer: 0050.54.2021
opis:
autor: Dorota Mroczkowska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2021-04-09)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2021-04-09)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie 0050.54.2021pdf Zarządzenie 0050.54.2021pdf nr. 0050.54.2021/ZAL1
(308 KB)