Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I (pierwszych) przetargów ustnych ograniczonych do użytkowników pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, na oddanie w dzierżawę 5 (pięciu) miejsc parkingowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, położonych przy ul. Generała Józefa Bema, przy ul. Poprzecznej (Bocznej) i przy ul. Mikołaja Reja w Kowarach.
numer: 0050.85.2021
opis:
autor: Anna Włodarska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2021-06-09)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2021-06-09)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie Burmistrza nr 0050.85.2021 PDF Zarządzenie Burmistrza nr 0050.85.2021 PDF nr. 0050.85.2021/ZAL1
(127 KB)