Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I (pierwszych) przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonych w Kowarach.
numer: 0050.102.2021
opis:
autor: Anna Włodarska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2021-06-28)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2021-06-28)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie Burmistrza nr 0050.102.2021 PDF Zarządzenie Burmistrza nr 0050.102.2021 PDF nr. 0050.102.2021/ZAL1
(121 KB)