Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary przeznaczonych do sprzedaży.
numer: 0050.114.2021
opis:
autor: Dorota Mroczkowska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2021-07-16)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2021-07-16)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie 0050.114.2021 Zarządzenie 0050.114.2021 nr. 0050.114.2021/ZAL1
(307 KB)