Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonych w Kowarach.
numer: 0050.138.2021
opis:
autor: Anna Włodarska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2021-08-31)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2021-08-31)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie Burmistrza nr 0050.138.2021 PDF Zarządzenie Burmistrza nr 0050.138.2021 PDF nr. 0050.138.2021/ZAL1
(2 MB)