Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia publicznych konsultacjach Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022.
numer: 0050.159.2021
opis: Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
autor: Andrzej Weinke
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2021-10-20)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2021-10-20)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie w formacie pdf Zarządzenie w formacie pdf nr. 0050.159.2021/ZAL1
(712 KB)