Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych ograniczonych na oddanie w dzierżawę 1 (jednego) miejsca parkingowego oznaczonego numerem 6 o powierzchni 11,25 m2, położonego przy ul. Generała Józefa Bema w Kowarach oraz na oddanie w dzierżawę 2 (dwóch) miejsc parkingowych o powierzchni 18 m2 każde nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, położonych przy ul. Wiejskiej w Kowarach, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary
numer: 0050.179.2021
opis:
autor: Anna Włodarska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2021-12-08)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2021-12-08)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarz.0050.179.2021 PDF Zarz.0050.179.2021 PDF nr. 0050.179.2021/ZAL1
(922 KB)