Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach w przypadku jego nieobecności
numer: 0050.161.2021
opis:
autor: Aniela Woźniak
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2021-12-07)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2021-12-10)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - zarządzenie w formacie pdf zarządzenie w formacie pdf nr. 0050.161.2021/ZAL1
(130 KB)