Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Kowary
numer: 0050.183.2021
opis:
autor: Agata Młodawska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2021-12-10)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2021-12-16)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - zarzadzenie w formacie pdf zarzadzenie w formacie pdf nr. 0050.183.2021/ZAL1
(750 KB)