Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Kowary
numer: 0050.192.2021
opis:
autor: Dorota Czyżak
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2021-12-22)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2022-01-04)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - zarządzenie w formacie pdf zarządzenie w formacie pdf nr. 0050.192.2021/ZAL1
(222 KB)