Konkurs 1/2022

1. Zarządzenie nr 0050.5.2022 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary w roku 2022"

2. Wzór oferty - dokument pdf - (plik)

3. Wzór oferty - dokument docx - (plik)

4. Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej 2022 - dokument pdf - (plik)

5. Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji 2022 - dokument pdf - (plik)

6. Zarządzenie 0050.14.2022 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez    sportowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary w roku 2022".

7. Zarządzenie nr. 0050.22.2022 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary w roku 2022".

 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2022-01-12 12:07:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2022-02-08 13:49:49)