Opłaty lokalne

Opłata targowa

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku, na terenie Gminy Kowary (targowiska – wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż). Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

 

Zwalnia się od opłaty targowej

1. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach,
2. rolników i ich domowników prowadzących w piątki i soboty handel w rozumienieu artykułu 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29.10.2021r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

 

Wysokość stawek opłaty targowej
Określona uchwałą Nr XVIII/76/15 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Kowary.

Dzienne stawki opłaty targowej ustalono w następujących wysokościach:
1) przy sprzedaży z samochodu osobowego, osobowo-ciężarowego, ciężarowego, przyczepy ciągnikowej – 24 zł,
2) przy sprzedaży ze stolika, lady, stoiska, straganu itp. - 24 zł,
3) przy sprzedaży z ręki, z kosza itp. - 5 zł .

 

Opłatę targową należy uiścić u inkasenta przed rozpoczęciem sprzedaży na targowisku. Inkasentem jest Robert Kozik.

 

Podstawa prawna

1. Uchwała  Nr XVIII/76/15 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Kowary zmieniona uchwałą Nr VII/35/19 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28.03.2019r. (Dz.U. województwa dolnośląskiego 03.04.2019r., poz. 2230)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023r., poz. 70)

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-10-25 08:27:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2023-12-07 09:21:40)